Poplatky v Money S3

Poplatky v Money S3 1024 345 SmartHUB s.r.o.

Chcete přidat poplatek ke kartě zásoby, nebo na celý sklad a nevíte jak na to? V dnešním návodu si ukážeme správný postup. 

Karta zásoby

První krok je přidat poplatek samotný do zásob na skladě. 

Sklad – Zásoby na skladě – Přidat – Přidat novou zásobu

Vyplníme kartu dle potřeby a zaškrtneme volbu “služba”. 


Potom otevřeme kartu ke které chceme poplatek přiřadit a vybereme volbu “Poplatky”.

Sklad – Zásoby na skladě – karta zásoby – Práce se zásobou – Poplatky


V definici poplatků zvolíme “Přidat” a vybereme námi vytvořený poplatek. Volbu “Počet MJ” necháme beze změn (pokud chceme přičíst poplatek pouze jednou) a  výběr potvrdíme tlačítkem “OK”. V tuto chvíli je poplatek přiřazen ke kartě zásoby. 


Pokud nyní kartu na dokladu vybereme, poplatek se automaticky přičte.


Hromadné přiřazení poplatku pro celý sklad

Sklad – Správa skladů – Hrom. operace – Záměna komponent a poplatků skladových karet


Po potvrzení výběru “komponent a poplatků skladových karet” se dostaneme do okna viz. obrázek vpravo, kde nastavíme následující: 

1) Zaměňovat – Položky poplatků

2) Operace – Přiřazení

3) Počet MJ – 1 (za předpokladu, že chcete k položce přiřadit poplatek jednou)

4) Sklad – vybereme sklad pro který chceme poplatky přiřadit

Poté volbu potvrdíme tlačítkem “OK” a poplatek se automaticky přiřadí k položkám vybraného skladu.


Po výběru položky z námi vybraného skladu se na doklad načte automaticky i náš poplatek.


Top