Money S3 - Novinky připravované verze 16.000

Blíží se pomalu konec roku a s ním jak je již zvykem přichází i nová verze Money S3 s novými funkcemi. K nám se informace dostanou vždy mezi prvními, a tak můžeme říci i Vám, co Vás čeká v připravované verzi Money.

Elektronická fakturace ISDOC

Formát ISDOC je národní standard pro elektronickou fakturaci. Od nové verze 16.000 bude možné provádět přenos faktury v tomto formátu mezi dodavatelem a odběratelem skrze tlačítko v seznamu faktur. V seznamu faktur vystavených můžete doklady exportovat ve formátu ISDOC a ISDOCX. Pokud přidáte jakoukoli přílohu (soubor) k exportované faktuře, automaticky se vytvoří soubor ve formátu ISDOCX.

Jednoduchý servis

nastavení agendy záložka servis bude nově možné se přepínat mezi dvěma variantami servisu. Jednoduchý servis (Servisní protokol) nebo pokročilý servis (Karta servisu). Rozdíl je prostý. Jednoduchý servis nevyžaduje žádný doklad Opravy, jak je tomu dnes u servisu pokročilého.

Přiznání k dani z příjmu – účetní závěrka

V nové verzi 16.000 bude možné v Přiznání k dani z příjmu nově stisknout tlačítko Opis přílohy úč. závěrky a otevřít Přílohu k účetní závěrce, která se pak uloží přímo k formuláři Přiznání k dani z příjmu.

Elektronická podání

Na kartě nastavení tisku je u vybraných tiskových sestav nově tlačítko Elektronická podání, které spustí průvodce tiskovým exportem podle definice exportu tisku pro příslušný úřad.

MOSS (Mini One Stop Shop)

Na kartě Money – Možnosti a nastavení – nastavení agendy přibyla nová záložka DPH MOSS, která obsahuje používané sazby pro jednotlivé státy. Platné sazby pro jednotlivé státy jsou dodávány softwarem. Na prodejních dokladech bude možné tlačítkem MOSS zvolit příslušný stát, podle kterého se nastaví sazby DPH na dokladu.

Podmínky pro doklady MOSS:

  • členění DPH musí být takové, které má zapnutý přepínač MOSS
  • v adrese odběratele nesmí být vyplněno DIČ

Do programu byla zapracována nová tisková sestava Přiznání k DPH MOSS na kartě účetnictví.

Dobropisy mezi roky

V seznamu faktur bude nyní možné tvořit dobropisy napříč roky. V seznamu dokladů faktur naleznete v levé spodní části záložky s předešlými roky, obdobně jako při úhradách v bankovních a pokladních dokladech.

Neúčtovat doklady

Na kartě Money – Možnosti a nastavení – Uživatelská konfigurace můžete nově nastavit několik voleb pro účtování.

Volby jsou následující:

  • Vždy účtovat
  • Účtovat volitelně
  • Nikdy neúčtovat

Novinky to jsou velmi přínosné, díky nim zvládnete běžnou evidenci agendy firmy naprosto komfortně. Pokud byste s námi chtěli novinky konzultovat s ohledem na jejich využití ve Vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat.

Vás SmartTeam.